tu

 

 

 

 

 

 

ht

พ.ต.อ.คณธัช ชูตระกูล ผกก.สภ.วิเศษชัยชาญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาจราจร ปี 2555 เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สภ.วิเศษชัยชาญ