ประมวลภาพอัคคีภัยบริเวณตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 ที่สร้างความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ชุมชนตลาดเก่า
ที่อยู่มานานนับร้อยปี