ลำดับ หมายจับเลขที่ วดป.ที่ออกหมาย ชื่อผู้ต้องหา ข้อหา คดีที่ เหตุเกิด  ขาดอายุความ หมายเหตุ
                 
1 27/2545  14 พ.ย. 2545 นายเสกสรร  น้อยผึ้ง ลักทรัพย์ผู้อื่น  344/2545  19 ก.ย 2545  19 ก.ย.2555  
                 
         
  1
ลำดับ หมายจับเลขที่ วดป.ที่ออกหมาย ชื่อผู้ต้องหา ข้อหา คดีที่ เหตุเกิด  ขาดอายุความ หมายเหตุ
                 
1 43/2546  8 ม.ค. 2546 นายสมชาย  นวลพิจิตร ร่วมกันทำร้ายร่างกาย 365/2545  20 ส.ค.2545  20 ส.ค.2555  
2 44/2546  8 ม.ค. 2546 นายดุสิต  สุขสะอาด ร่วมกันทำร้ายร่างกาย 365/2545  20 ส.ค.2545  20 ส.ค.2555  
3 46/2546  8 ม.ค. 2546 นายครรชิต  ศรีเมือง ร่วมกันทำร้ายร่างกาย 365/2545  20 ส.ค.2545  20 ส.ค.2555  
4 74/2546  13 ม.ค. 2546 สิบเอกประจิน สนธิ เป็นทหารกองหนุนฯ  361/2542  31 ก.ค. 2542  31 ก.ค. 2552 *
5 75/2546  13 ม.ค. 2546 สิบเอกรุ่งโรจน์ พิมพ์สุวรรณ เป็นทหารกองหนุนฯ  363/2542  24 ก.ค. 2542  24 ก.ค. 2552 *
6 77/2546  13 ม.ค. 2546 นายสมศักดิ์หรือ มณีมาโรจน์ ขับรถยนต์ประมาท จร 17/2542  28 เม.ย.2542  28 เม.ย.2557 *
7 78/2546  13 ม.ค. 2546 นายอัครินทร์  แสนนนท์ ลักทรัพย์เคหะสถาน  174/2544  24 เม.ย.2544  24 เม.ย.2554 *
8 81/2546  14 ม.ค. 2546 นางสมจิตร์  ลยางกูร ฉ้อโกงผู้อื่น  410/45  27 ส.ค. 2545  27 ส.ค. 2555  
9 113/2546  28 ม.ค. 2546 นายสุริยา  ศรีเรือง ร่วมกันลักทรัพย์  18/2546  25 ม.ค.2546  24 ม.ค.2556  
10 167/2546  16 ก.พ.2546 นายนเรศ  หนูวรรณะ ข่มขืนกระทำชำเรา 42/2546  16 ก.พ.2546  15 ก.พ.2566  
11 146/2546  20 ก.พ. 2546 นางเพ็ญพโยม นวลละออง ฉ้อโกงทรัพย์  279/2540  23 มิ.ย. 2540  23 มิ.ย. 2555 *
12 149/2546  21 ก.พ. 2546 นายจำลอง  คำแก้ว มียาบ้าเพื่อจำหน่ายฯ  223/2540  26 พ.ค. 2540  26 พ.ค. 2560 *
13 165/2546  26 ก.พ. 2546 นายสมาน  ทรัพย์มาก ทำร้ายร่างกาย  249/2539  26 พ.ค. 2539  26 พ.ค. 2554 *0
14 166/2546  26 ก.พ. 2546 นายเอกพล  พรหมเดช พรากผู้เยาว์  37/2540  15 ม.ค. 2540  15 ม.ค. 2555 *
15 168/2546  27 ก.พ. 2546 นายสมใจ เปรมปรง พยายามฆ่าผู้อื่น  1/2531  1 ธ.ค. 2530  31 ธ.ค. 2550 *
16 175/2546  6 มี.ค. 2546 นายทรงยศ  ฤทธิ์ลาภ เป็นทหารกองเกินฯ 175/2545  2 เม.ย. 2545  2 เม.ย. 2555 *
17 176/2546  6 มี.ค. 2546 สิบเอกพรประเสริฐ เวฬุวนารักษ์ เป็นทหารกองหนุน  384/2543  17 มิ.ย. 2543  17 มิ.ย. 2553 *
18 จ 4/2546  17 มี.ค. 2546 นายกฤษณหรือเก่ง จิตตะรัตน์ ร่วมกันลักทรัพย์ผู้อื่น  5/2546  6 ม.ค. 2546  6 ม.ค. 2556  
19 370/2546  25 มิ.ย. 2546 นายมารุต หรือเพชร เตมียสูตร ยักยอกทรัพย์  104/2546  22 เม.ย. 2546  22 เม.ย.2556  
20 383/2546  1 ก.ค. 2546 นายจำรูญ  แดงมีทรัพย์ เป็นทหารกองเกินฯ  133/2546  8 เม.ย. 2546  7 เม.ย. 2556  
21 384/2546  1 ก.ค. 2546 นายนเรศ  หนูวรรณะ เป็นทหารกองเกินฯ  132/2546  8 เม.ย. 2546  7 เม.ย. 2556  
22 423/2546  6 ส.ค. 2546 นายมนตรี  ลอยอำแพง ร่วมกันปล้นทรัพย์  456/2540  17 พ.ย. 2540  16 พ.ย. 2560 *
23 424/2546  6 ส.ค. 2546 นายวีระ  ระรวยทรง ร่วมกันปล้นทรัพย์ 456/2540  17 พ.ย. 2540  16 พ.ย. 2560 *
24 426/2546  14 ส.ค. 2546 นายสุรศักดิ์  ภู่นคร เป็นทหารกองเกินฯ  129/2546  8 เม.ย. 2546  8 เม.ย. 2556  
25 427/2546  14 ส.ค. 2546 นายดิเรก  สวยเอี่ยม เป็นทหารกองเกินฯ  131/2546  8 เม.ย. 2546  8 เม.ย. 2556  
26 20/2546  27 ส.ค. 2546 พันตรี พงศธร  เดชะคง ฉ้อโกงทรัพย์  157/2546  24 ธ.ค.2544  24 ธ.ค. 2554  
27 452/2546  29 ส.ค. 2546 นายรุ้งสรวง หรือต่าย สีแดง ซ่อนเร้นช่วยแก่ต่างด้าวฯ  195/2546  30 ก.ค. 2546  31 ก.ค. 2556  
28 454/2546  2 ก.ย. 2546 นายสุราษฎร  ทองโอภาส ทำร้ายร่างกายผู้อื่น  181/2546  3 ส.ค. 2546  2 ส.ค. 2561  
29 462/2546  5 ก.ย. 2546 นายอุดม  กิตติอุดมธรรม เป็นทหารกองเกิน  178/2545  2 เม.ย. 2545  2 เม.ย. 2555 *
30 465/2546  5 ก.ย. 2546 สิบเอกมณเฑียร  บุญช่วย เป็นทหารกองหนุน  366/2542  31 ก.ค. 2542  1  ส.ค. 2552 *
31 528/2546  29 ก.ย. 2546 นางนิภา  แก้วมณี ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์  33/2545  29 ม.ค. 2545  29 ม.ค. 2555 *
32 529/2546  29 ก.ย. 2546 นายแดง  อาจดวงดี ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์  33/2545  29 ม.ค. 2545  29 ม.ค. 2555 *
33 552/2546  14 ต.ค. 2546 นายวันชัย  ปิ่นแก้ว เป็นทหารกองเกิน  159/2543  2 เม.ย. 2543  2 เม.ย. 2553 *
34 553/2546  14 ต.ค. 2546 ส.อ.นิคม  โคกผา เป็นทหารกองหนุน 367/2542  31 ก.ค.2542  1 ส.ค. 2552 *
35 554/2546  14 ต.ค. 2546 ส.อ.สวรรค์  หลาบขาว เป็นทหารกองหนุน  364/2542  31 ก.ค. 2542  1 ส.ค. 2552 *
36 571/2546  22 ต.ค. 2546 นายอำพร  ถาวร ร่วมกันฉ้อโกงผู้อื่น  196/2546  12 ก.พ. 2546  11 ก.พ. 2556  
37 573/2546  22 ต.ค. 2546 นายอำพร  ถาวร ร่วมกันฉ้อโกงผู้อื่น  197/2546  9 ก.พ. 2546  8 ก.พ. 2556  
        เกินสิบห้าปีเพื่ออนาจาร      
38 620/2546  11 พ.ย. 2546 นายบรรพต แซ่ตั้ง ,,  222/2546  14 ก.ย. 2546  14 ก.ย. 2566  
39 31/2546  25 พ.ย. 2546 นายสุทธิพร หรือนิค  เกษแก้ว ,,  222/2546  19 ก.ย. 2546  14 ก.ย. 2561  
40 645/2546  4 ธ.ค. 2546 นายบรรพต หรือเอก  แซ่ตั้ง ร่วมกันพาบุคคลอายุ  221/2546  14 ก.ย. 2546  14 ก.ย. 2561  
        ไม่เกินสิบห้าปีฯ      
41 32/2546  8 ธ.ค. 2546 นายสุทธิพร หรือนิค  เกษแก้ว กระทำชำเราเด็กหญิง  221/2546  14 ก.ย. 2546  14 ก.ย. 2566  
 
   
 
รวมหมายจับของเขตรับผิดชอบ สภ.อ.วิเศษชัยชาญ
หมายจับที่ยังจับไม่ได้  ปี 2549 1
ลำดับ หมายจับเลขที่ วดป.ที่ออกหมาย ชื่อผู้ต้องหา ข้อหา คดีที่ เหตุเกิด  ขาดอายุความ หมายเหตุ
                 
1  10/2549  11 ม.ค. 2549 นายวัชระพล  วิบูลย์ เป็นทหารกองเกินฯ  339/2548  1 พ.ย. 2548  1 พ.ย. 2558  
2  57/2549  10 มี.ค. 2549 นายสังข์  เฟื่องน้อย พยายามฆ่าผู้อื่น  312/2548  31 ต.ค. 2548  31 ต.ค. 2568  
3  11/2549  18 เม.ย. 2549 นายอนุรักษ์ หรือโอ ศรีหนองห้าง ร่วมกันฆ่าฯ  112/2549  14 เม.ย. 2549  14 เม.ย. 2569  
4  94/2549  28 เม.ย. 2549 นายเจษฎา  สาธุการ เป็นทหารกองเกิน  70/2549  1 ก.พ. 2549  1 ก.พ. 2559  
5  95/2549  28 เม.ย. 2549 นายสมชายหรือบี ทรงพันธ์ ยักยอก  47/2549  6 ก.พ. 2549  6 ก.พ. 2559  
6  114/2549  24 พ.ค. 2549 นายสุชาติ หรือเอส ชูรอด ร่วมกันทำร้ายร่างกายฯ  111/2549  13 เม.ย. 2549  13 เม.ย. 2559  
7  115/2549  24 พ.ค. 2549 นายปิติหรือออย ศรีหนองห้าง ร่วมกันทำร้ายร่างกายฯ  111/2549  13 เม.ย. 2549  13 เม.ย. 2559  
8  116/2549  24 พ.ค. 2549 นายเอกลักษณ์  ศรีหนองห้าง ร่วมกันทำร้ายร่างกายฯ  111/2549  13 เม.ย. 2549  13 เม.ย. 2559  
9  117/2549  24 พ.ค. 2549 นายกีรติ หรือไอซ์  ศรีหนองห้าง ร่วมกันทำร้ายร่างกายฯ  111/2549  13 เม.ย. 2549  13 เม.ย. 2559  
10  124/2549  3 มิ.ย. 2549 นายศักดิ์ชาย  ศรีบุญเพ็ง ขับรถยนต์ประมาท  จร11/2549  13 ก.พ. 2549  13 ก.พ. 2559  
11  197/2549  19 ก.ค. 2549 นายศรายุทธ  สำลี เป็นทหารกองเกินฯ  159/2549  8 เม.ย. 2549  8 เม.ย. 2559  
12  198/2549  19 ก.ค. 2549 นายชาญณรงค์  นาคอิ่ม เป็นทหารกองเกินฯ  156/2549  8 เม.ย. 2549  8 เม.ย. 2559  
13  200/2549  19 ก.ค. 2549 นายพิชัย  แช่มช้อย เป็นทหารกองเกินฯ  160/2549  8 เม.ย. 2549  8 เม.ย. 2559  
14  207/2549  24 ก.ค. 2549 นายพิเชษ หรืออ้อ  กำลังไทย จำหน่ายยาเสพติดฯ  94/2549  29 มี.ค. 2549  29 มี.ค. 2569  
15  251/2549  30 ส.ค. 2549 นายณัฐชัย บำรุงเจริญลาภ เป็นทหารกองเกินฯ  229/2549  8 เม.ย. 2549  8 เม.ย. 2559  
16  252/2549  2 ก.ย. 2549 นายนิรุตติ์  ล้อมวงษ์ กระทำเชาเราฯ  123/2549  30 เม.ย. 2549  30 เม.ย. 2569  
17  279/2549  5 ต.ค. 2549 นายอดิศรหรือเก่ง โสสุด พรากผู้เยาว์  262/2549  9 ก.ย. 2549  9 ก.ย. 2564  
18  281/2549  5 ต.ค. 2549 นายถวิล  ปั้นงาม ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา  269/2549  2 ต.ค. 2549  2 ต.ค. 2569  
19  282/2549  5 ต.ค. 2549 นายวชรหรือเจด็จ ทองมีทรัพย์ ลักทรัพย์  235/2549  3 ก.ค. 2549  3 ก.ค. 2564  
20  311/2549  2 พ.ย. 2549 นายวีวัฒน์  หอมพิพัฒน์พงษ์ ข่มขืนกระทำชำเรา  247/2549  17 ส.ค. 2549  17 ส.ค. 2569  
21 324/2549 29 พ.ย.. 2549 นายสุชิน     จันทร์ทอง วางเพลิงเผาทรัพย์ 270/2549 3 ต.ค. 2549 3 ต.ค. 2559  
หมายจับที่ยังจับกุมไม่ได้ ปี 2549
22 350/2549 21 ธ.ค. 2549 นายทิม    ทรงธิบาย ลักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืน 192/2549 26 มิ.ย.2549 26 มิ.ย.2559  
23 359/2549 26ธ.ค. 2549 นายสมบัติ    บุญชัย

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหต
ุให้ได้รับอันตรายแก่กายสาหัส

297/2549 21 ก.ย. 2549 21 ก.ย.2564  
                 


ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 - พ.ศ.2550

 
       
หมายจับที่ยังจับกุมไม่ได้ ปี 2545
หมายจับที่ยังจับกุมไม่ได้ ปี 2546
หมายจับที่ยังจับไม่ได้   ปี 2547 1
ลำดับ หมายจับเลขที่ วดป.ที่ออกหมาย ชื่อผู้ต้องหา ข้อหา คดีที่ เหตุเกิด  ขาดอายุความ หมายเหตุ
                 
1  2/2547  20 ม.ค. 2547 นายสิทธิพร หรือนิค  เกษแก้ว พรากผู้เยาว์ฯ กักขัง  221/2546  14 ก.ย. 2546  14 ก.ย. 2566  
2  35/2547  30 ม.ค. 2547 นายทศพร หรือนา อินประนาม พยายามฆ่าผู้อื่น  271/2546  9 พ.ย. 2546  9 พ.ย. 2566  
3  49/2547  9 ก.พ. 2547 นายประเสริฐ  ทองแทรก ขับรถประมาท จร66/2546  9 ธ.ค. 2546  9 ธ.ค. 2556  
4  122/2547  30 มี.ค. 2547 น.ส.สุพรรณิกา  ปรุเขตต์ ยักยอกทรัพย์  22/2547  4 พ.ย. 2546  4 พ.ย. 2557  
5  170/2547  22 เม.ย. 2547 น.ส.สุพรรณิกา  ปรุเขตต์ ยักยอกทรัพย์  20/2547  17 ต.ค. 2546  17 ต.ค. 2556  
6  24/2547  25 พ.ค.2547 น.ส.นกแก้ว  มีกลิ่น ลักทรัพย์ผู้อื่น  33/2547  27 ก.พ.2547  27 ก.พ. 2557  
7  226/2547  3 มิ.ย. 2547 นายอาทิตย์ มีธรรม เป็นทหารกองเกินฯ  94/2547  1 พ.ค. 2547  30 เม.ย. 2557  
8  251/2547  6 ก.ค. 2547 นายชอ้อน   ทับทิมทอง พ.ร.บ.เช็คฯ  76/2547  22 ม.ค. 2547  22 ม.ค. 2552  
9  252/2547  6 ก.ค. 2547 นายชอ้อน   ทับทิมทอง พ.ร.บ.เช็คฯ  78/2547  27 ม.ค. 2547  27 ม.ค. 2552  
10  270/2547  21 ก.ค. 2547 นายสำรวย  มอญเกิดแก้ว เป็นทหารกองเกินฯ  251/2544  2 เม.ย. 2544  2 เม.ย. 2554 *
11  274/2547  21 ก.ค. 2547 นายบุญนาค  พวงพิกุล เป็นทหารกองเกินฯ  143/2542  2 เม.ย. 2542  2 เม.ย. 2552 *
12  275/2547  21 ก.ค. 2547 นายเมธี  เจริญผล เป็นทหารกองเกินฯ  152/2543  1 มิ.ย. 2543  2 เม.ย. 2553 *
13  276/2547  21 ก.ค. 2547 นายเผด็จศึก  จันทร์แดง เป็นทหารกองเกินฯ  138/2542  2 เม.ย.2542  2 เม.ย. 2552 *
14  279/2547  21 ก.ค. 2547 นายกฤษดา  เกษสังข์ เป็นทหารกองเกินฯ  147/2542  2 เม.ย.2542  2 เม.ย. 2552 *
15  281/2547  21 ก.ค. 2547 นายสรพงษ์  ปิ่นวิเศษ เป็นทหารกองเกินฯ  146/2542  2 เม.ย.2542  2 เม.ย. 2552 *
16  282/2547  21 ก.ค. 2547 นายณรงค์  แสงฟ้า เป็นทหารกองเกินฯ  148/2542  2 เม.ย.2542  2 เม.ย. 2552 *
17  284/2547  21 ก.ค. 2547 นายสมพร ผลอำนวยบุญส่ง ขับขี่รถยนต์โดยประมาทฯ  จร 21/2541  1 ส.ค. 2541  1 ส.ค. 2551 *
18  286/2547  22 ก.ค. 2547 สิบเอกจุฑา  สุขโต เป็นทหารกองหนุนฯ  369/2542  31 ก.ค. 2542  31 ก.ค. 2552 *
19  287/2547  22 ก.ค. 2547 นายวิรัช  อ่อนดีกุล ขับรถประมาทฯ  จร5/2543  17 มี.ค. 2543  17 มี.ค. 2558 *
20  288/2547  22 ก.ค. 2547 นายเสน่ห์หรือหมึก สาตสมบูรณ์ ทำร้ายร่างกายฯ  196/2543  13 มิ.ย. 2543  13 มิ.ย. 2553 *
21  291/2547  22 ก.ค. 2547 นายบัญชา หรือดำ หวานชะเอม ร่วมกันฆ่าผู้อื่น  3/2542  3 ม.ค. 2542  3 ม.ค. 2562 *
22  292/2547  22 ก.ค. 2547 นายอำนาจ หรือเต๋ กรรเจียก ร่วมกันฆ่าผู้อื่น  3/2542  3 ม.ค. 2542  3 ม.ค. 2562 *
23  293/2547  22 ก.ค. 2547 นายลัดเกล้า  มั่นธรรม วิ่งราวทรัพย์ผู้อื่น  265/2543  4 ส.ค. 2543  4 ส.ค. 2553 *
24  306/2547  22 ก.ค. 2547 นายเด่นพร  เบี้ยวไหม เป็นทหารกองเกินฯ  250/2544  2 เม.ย. 2544  2 เม.ย. 2554 *
25  307/2547  22 ก.ค. 2547 นายตระกูล  บุญผาด กรทำอนาจารฯ  59/ 2538  19 ก.พ. 2538  19 ก.พ. 2553 *
26  308/2547  22 ก.ค. 2547 นายอนันต์  เกิดใกล้รุ่ง เสพยาขณะปฏิบัติหน้าที่ฯ  535/2539  24 ธ.ค. 2539  24 ธ.ค. 2554 *
27  309/2547  22 ก.ค. 2547 นายสุทัศน์  จันฑพุฒ เมาสุราขับรถประมาทฯ  จร. 18/2547  28 พ.ค. 2547  28 พ.ค. 2557  
28  375/2547  7 ต.ค. 2547 นายประทีป  เวชปาน ยักยอกทรัพย์  138/2547  24 พ.ค. 2547  24 พ.ค. 2557  
29  408/2547  10 พ.ย. 2547 นายพนม  ไชยยาเทพ ขับรถประมาท  จร 32/2547  6 ต.ค. 2547  6 ต.ค. 2562  
30  451/2547  17 ธ.ค. 2547 นายวัลลพ  ป้อมสถิตย์ ทำร้ายร่างกายฯ  232/2547  17 พ.ย. 2547  17 ต.ค. 2557  
         
หมายจับที่ยังจับกุมไม่ได้ ปี 2547
หมายจับที่ยังจับไม่ได้   ปี  2548 1
ลำดับ หมายจับเลขที่ วดป.ที่ออกหมาย ชื่อผู้ต้องหา ข้อหา คดีที่ เหตุเกิด  ขาดอายุความ หมายเหตุ
                 
1  1/2548  4 ม.ค. 2548 นายวีระ   คำผล เป็นทหารกองเกินฯ  259/2547  1  พ.ย. 2547  1 พ.ย. 2557  
2  จ 15/2548  7 เม.ย. 2548 นายชยางกูร  อินทร์คำ ข่มขืนกระทำชำเรา  69/2548  1 มี.ค. 2548  1 มี.ค. 2568  
3  113/2548  19 เม.ย. 2548 นายสุนทร  สะสะรัตน์ พรากผู้เยาว์อายุกว่า15ฯ  46/2548  3 มี.ค. 2548  3 มี.ค. 2568  
4  จ 20/2548  12 พ.ค. 2548 นายโสภณ หรือคิม งามละม้าย ร่วมกันลักทรัพย์  81/2548  20 มี.ค. 2548  20 มี.ค. 2563  
5  335/2548  15 ธ.ค. 2548 นายนุชา  เกิดแก้ว ร่วมกันลักทรัพย์  337/2548  19 พ.ย. 2548  19 พ.ย. 2563  
6 337/2548  15 ธ.ค. 2548 นายสกลภัณฑ์ สายโยธ์ ยักยอกทรัพย์  309/2548  3 ก.ย. 2548  3 ก.ย. 2558  
         
หมายจับที่ยังจับกุมไม่ได้ ปี 2548
ลำดับ
หมายจับเลขที่
วดป. ที่ออกหมาย
ชื่อผู้ต้องหา
ข้อหา
คดีที่
เหตุเกิด
ขาดอายุความ
หมายเหตุ
1 45/2550 2 มี.ค. 2550 นายอนุสรน์ ขุนพลพิทักษ์ ยักยอกทรัพย์ผู้อื่น 369/2549 5 ธ.ค.2549 5 ธ.ค.2559  
2 46/2550 2 มี.ค. 2550 นายสมเจต ชาวเมือง บุกรุกเคหะสถานในเวลากลางคืน วางเพลิงเผาทรัพย์ผ็อื่น 5/2550 7ม.ค.2550 7 ม.ค.2580  
3 69/2550 30มี.ค.2550 นายวิพร นาคศาลา

เป็นทหารกองเกินซึ่งถูกให้เข้ากอง
ประจำการและได้รับหมายนัดของนาย
อำเภอแล้วหลีกเลี่ยงขัดขืน ไม่มาตามนัดหมายของนายอำเภอ

91/2550 1 ก.พ.2550 1 ก.พ.2560  
4 78/2550 11เม.ย.2550 นายอ้น ทองคำ ร่วมกันลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ
ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อ
สะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไปหรือรับของโจร
121/2550 24มี.ค.2550 24มี.ค.2565  
5 7/2550 19เม.ย.2550 นายฐานภาพ
ทำทูล
ร่วมกันลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ
ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อ
สะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไปหรือรับของโจร
121/2550 24มี.ค.2550 24มี.ค.2565  
6 88/2550 24เม.ย.2550 นายศักดิ์ชัย
เลิศลำหวาน
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรีอ
ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเร่งด่วนตาม
สมควรแก่พฤติการณ์
142/2550 15เม.ย.2550 15เม.ย.2570  
7 128/2550 7มิ.ย.2550 นายหนึ่ง คำสภาพ ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับ
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
157/2550 4พ.ค.2550 4พ.ค.2560  
8 129/2550 7มิ.ย.2550 นายราเมธ ศรีเจริญ ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับ
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
113/2550 17มี.ค.2550 18มี.ค.2560  
9 142/2550 23มิ.ย.2550

นายสุรศักดิ์ ทองคำิ์

พาบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ยังไม่เกิน
สิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้น
จะยินยอมก็ตามและพรากผู้เยาว์อาย
ุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไป
เสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้
ดูแลเพื่อการอนาจาร
180/2550 15มี.ค.2550 15มี.ค.2556  
10 143/2550 23มิ.ย.2550 นายสันติ
เจริญพร
ร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร 202/2550 5มิ.ย.2550 5มิ.ย.2560  
11 144/2550 23มิ.ย.2550 นางขวัญดาว
มีสุวรรณื
ร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร 202/2550 5มิ.ย.2550 5มิ.ย.2560  
12 159/2550 2ก.ค.2550 น.ส.วรรณิภา ทีวาเจริญ ฉ้อโกงทรัพย์ของผู้อื่น 207/2550 27เม.ย.2550 27เม.ย.2560  
13 160/2550 4ก.ค.2550 นายกนก กุศลเอี่ยม ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถาน 157/2550 4พ.ค.2550 4พ.ค.2560  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
หมายจับที่ยังจับกุมไม่ได้ ปี 2545
หมายจับที่ยังจับกุมไม่ได้ ปี 2550